O nás

O nás

Naše vize a hodnoty

Vize

Poskytovat kalibrace, služby a konzultace tak, aby našim zákazníkům dávaly přidanou hodnotu a byly jim podporou při realizaci jejich cílů a bavilo nás spolu spolupracovat.

Hodnoty

Náš zákazník náš pán

Uvědomujeme si, že smyslem naší práce je pomáhat našim zákazníkům. Proto klademe důraz na společná hledání řešení problémů zákazníka. Vstřícnost, slušnost, ochota a kvalita poskytovaných služeb jsou základní principy naší spolupráce. Chceme, aby se naši zákazníci k nám rádi vraceli a doporučovali nás.

Etika a kvalita

Etika, lidská slušnost jsou základem naší spolupráce uvnitř i navenek. Při své práci se řídíme platnými zákony a předpisy. Neděláme kompromisy v kvalitě ani v plnění požadavků legislativy. Na druhou stranu působíme na příslušné orgány s cílem snižování byrokracie a odbourávání zbytečných postupů a nařízení.

Děláme co má smysl

Při své práci se řídíme „selským rozumem“. Děláme činnosti, které mají pro zákazníka a i pro nás význam a smysl. U složitých byrokratických systémů hledáme cesty, jak je upravit tak, aby nám všem sloužily a nezatěžovali nás.

Děláme to nejlepší co umíme

Každý z nás přináší nejvyšší kvalitu do své práce, děláme chyby, ale hledáme jejich příčiny a učíme se z nich. Využíváme moderní technologie a hledáme nové způsoby práce a poskytování služeb.