Konzultace
Rozvoj – Soustředění – Spokojenost – Seberealizace

Konzultace

Firmu tvoří její zákazníci, lidé ve firmě a procesy, které jsou smysluplné a naplňují potřeby zákazníků. Jinak by to nemělo smysl.

S ohledem na více než 20 leté zkušenosti se zavádění poskytování profesionálních služeb nabízíme:

  • poradenství v oblasti, výběru, nákupu a provozu měřidel
  • tvorba metrologických řádů a postupů
  • analýzu rizika vyplývající z chybného měření
  • plány kalibrací a ověřování
  • interní kontroly a audity
  • vyhodnocení a nastavení tolerancí pro měřidla